TRAUMA INFORMED

Als trauma-informed facilitator van grote groepsklankenreizen, is het belangrijk om een reeks grondregels te hanteren die zorgen voor een veilige, respectvolle en ondersteunende omgeving voor alle deelnemers. Hier zijn enkele essentiële grondregels:

1. Veiligheid en Comfort

 • Creëer een omgeving waarin deelnemers zich veilig en comfortabel voelen. Dit betekent zorgen voor een fysiek veilige ruimte en een sfeer van emotionele veiligheid.
 • Wees duidelijk over wat deelnemers kunnen verwachten tijdens de sessie.

2. Respect voor Grenzen

 • Benadruk het belang van persoonlijke grenzen. Moedig deelnemers aan om hun eigen comfortniveaus te herkennen en te respecteren.
 • Geef deelnemers de vrijheid om op elk moment de ruimte te verlaten of deelname aan bepaalde activiteiten te weigeren.

3. Keuzevrijheid

 • Zorg ervoor dat deelnemers weten dat ze controle hebben over hun eigen ervaring. Dit kan betekenen dat ze kunnen kiezen hoe intensief ze deelnemen.
 • Bied opties aan, zoals de mogelijkheid om te liggen, zitten, of te bewegen tijdens de sessie.

4. Confidentialiteit

 • Benadruk het belang van vertrouwelijkheid binnen de groep. Wat gedeeld wordt tijdens de sessie, blijft binnen de groep.
 • Dit helpt bij het opbouwen van vertrouwen en een gevoel van gemeenschap.

5. Niet-oordelende Houding

 • Moedig een houding van acceptatie en niet-oordelen aan. Herinner deelnemers eraan om open en accepterend te zijn naar hun eigen ervaringen en die van anderen.
 • Dit omvat ook respect voor diversiteit in alle vormen.

6. Transparantie en Informatie

 • Wees transparant over de gebruikte technieken en de mogelijke effecten ervan.
 • Geef voldoende informatie voorafgaand aan de sessie, zodat deelnemers geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun deelname.

7. Voorbereiding en Nazorg

 • Bied richtlijnen voor wat deelnemers kunnen doen om zich voor te bereiden op de klankenreis en hoe ze na afloop voor zichzelf kunnen zorgen.
 • Dit is vooral belangrijk voor diegenen die nieuw zijn met klanktherapie of die bekend zijn met trauma.

8. Ruimte voor Reflectie en Delen

 • Bied na de sessie tijd en ruimte voor reflectie en het delen van ervaringen, voor degenen die dat willen.
 • Respecteer echter ook de keuze van deelnemers om hun ervaringen privé te houden.

9. Professionele Grenzen

 • Wees duidelijk over je rol als facilitator en de grenzen daarvan. Vermijd het geven van medisch of therapeutisch advies tenzij je hiervoor gekwalificeerd bent.
 • Wees bereid om door te verwijzen naar geschikte professionals indien nodig.

10.  Time management

 • Plan en beheer de tijd van de sessie zorgvuldig. Maak een duidelijke agenda bekend aan de deelnemers, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten qua duur en verschillende onderdelen van de klankenreis.
 • Begin en eindig de sessie op tijd. Dit respecteert de tijd van de deelnemers en helpt bij het creëren van een betrouwbare en professionele omgeving.

Door deze grondregels te volgen, kan de facilitator een ondersteunende en helende omgeving creëren die rekening houdt met de diverse behoeften en achtergronden van alle deelnemers.