TRAUMA INFORMED TE WERK GAAN

INTRO
Om deelnemers op een trauma-informed manier in te leiden en te informeren over de klankenreis, is het van belang om zorgvuldig en met empathie te communiceren, waarbij rekening wordt gehouden met de diversiteit van ervaringen en behoeften binnen de groep. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen:

Stap 1: Warme, Inclusieve Welkomst

 • Stel jezelf voor en bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid.
 • Benadruk dat de sessie een veilige en ondersteunende plek is voor iedereen, ongeacht hun achtergrond of ervaringen.

Stap 2: Uitleg over Klankmeditatie

 • Leg kort uit wat klankmeditatie inhoudt, de intrumenten en of hersengolven etc.

Stap 3: Veiligheid en Comfort Benadrukken

 • Onderstreep het belang van een veilige en comfortabele omgeving. Leg uit dat deelnemers te allen tijde controle hebben over hun ervaring.
 • Moedig deelnemers aan om hun eigen grenzen te respecteren en keuzes te maken die voor hen goed voelen.

Stap 4: Praktische Informatie en at te verwachten: Geef een overzicht van wat de deelnemers kunnen verwachten tijdens de klankenreis, inclusief duur en structuur.

 • Adviseer over comfortabele posities en eventuele voorzieningen zoals matjes, kussens, of dekens.
 • Bespreek hoe deelnemers zich mentaal kunnen voorbereiden, zoals het openstaan voor de ervaring zonder specifieke verwachtingen. Dat men ook sensaties kan ervaren

Stap 5: Ruimte voor Vragen en Zorgen

 • Geef deelnemers de gelegenheid om vragen te stellen of zorgen te uiten.
 • Benadruk dat je beschikbaar bent om te praten, zowel voor als na de sessie, voor degenen die dit nodig hebben.

Stap 6: Zacht Beginnen

 • Begin de sessie met een korte grondingsoefening en of ademhalingsoefening of geleide meditatie om iedereen te helpen ontspannen en aanwezig te zijn in het moment.

Belangrijke Punten:

 • Benader alle interacties met empathie en geduld. Wees attent op non-verbale signalen die kunnen duiden op ongemak of nood.
 • Wees bereid om je aanpak aan te passen op basis van de reacties en behoeften van de groep.

Door deze stappen te volgen, kun je ervoor zorgen dat deelnemers zich geïnformeerd, veilig en gerespecteerd voelen, wat essentieel is voor een succesvolle en helende klankenreis.

OUTRO
Het op een trauma-informed manier afronden van een klankenreis is cruciaal om de deelnemers te helpen bij de overgang terug naar hun dagelijks leven, terwijl hun gevoelens en ervaringen worden erkend en gerespecteerd. Hier zijn enkele stappen om de sessie op een ondersteunende en empathische manier af te sluiten:

1. Zachte Terugkeer naar het Heden

 • Gebruik een zachte stem en rustige muziek of geluiden om de overgang te markeren.
 • Geleide Ademhaling of Aardingsoefening: Bied een korte ademhalings- of aardingsoefening aan om deelnemers te helpen zich opnieuw te verbinden met het hier en nu.

2. Reflectie en Integratie

 • Geef ruimte voor persoonlijke reflectie: Moedig deelnemers aan om na te denken over hun ervaring en hoe ze zich voelen.
 • Optioneel Delen: Bied de gelegenheid om ervaringen te delen, maar benadruk dat dit niet verplicht is.

3. Bespreken van Ondersteunende Strategieën

 • Deel strategieën voor zelfzorg: Bespreek manieren waarop deelnemers voor zichzelf kunnen zorgen na de sessie, zoals rustige activiteiten, journaling of tijd doorbrengen in de natuur.
 • Bied informatie over aanvullende hulpbronnen: Zorg voor informatie over waar deelnemers terecht kunnen voor verdere ondersteuning indien nodig.

4. Erkenning en Waardering

 • Dank de deelnemers: Toon waardering voor hun aanwezigheid en deelname.
 • Erkenning van moed: Erken de moed die het soms vereist om deel te nemen aan een dergelijke sessie, vooral voor mensen met een trauma-achtergrond.

5. Informatie over Toekomstige Sessies

 • Informeer over toekomstige sessies: Als je regelmatig dergelijke sessies organiseert, geef dan informatie over hoe deelnemers zich kunnen aanmelden of op de hoogte kunnen blijven.

6. Afsluitende Woorden

 • Positieve Afsluiting: Sluit de sessie af met enkele positieve, bekrachtigende woorden.
 • Uitnodiging om te blijven voor persoonlijke vragen: Geef aan dat je beschikbaar bent voor eventuele vragen of persoonlijke gesprekken na afloop van de sessie.

Belangrijke Punten:

 • Empathie en Respect: Toon gedurende het hele uitleidingsproces empathie en respect voor de individuele ervaringen van de deelnemers.
 • Flexibiliteit: Wees bereid om je benadering aan te passen aan de behoeften van de groep en individuele deelnemers.
 • Professionele Grenzen: Herinner jezelf aan je professionele grenzen en de grenzen van wat je kunt bieden als facilitator.

Door deze stappen te volgen, zorg je voor een respectvolle en veilige afsluiting van de klankenreis, waarbij je de deelnemers ondersteunt in hun proces van heling en integratie.