TRIGGERS

Het herkennen van trauma triggers tijdens of na een klankenreis vereist een combinatie van observatie, empathie en bewustzijn van de complexiteit van trauma. Hier zijn enkele richtlijnen en signalen om op te letten:

Tijdens de Klankenreis

 1. Verandering in Lichaamstaal: Let op tekenen van ongemak of spanning, zoals friemelen, trillen, het strak vasthouden van handen, of het lijken te ‘bevriezen’. Dit kan duiden op een stressreactie.
 2. Emotionele Reacties: Huilen, zichtbaar angstig zijn, of vertonen van intense emoties kunnen indicaties zijn van getriggerd worden.
 3. Desoriëntatie of Verwarring: Als iemand er verward of gedesoriënteerd uitziet, kan dit een teken zijn dat ze overweldigd zijn of dissociëren.
 4. Verandering in Ademhaling: Oppervlakkige, snelle of zware ademhaling kan wijzen op angst of paniek.
 5. Verlaten van de Ruimte: Als iemand plotseling de ruimte verlaat, kan dit een indicatie zijn dat ze zich overweldigd voelen.

Na de Klankenreis

 1. Moeite met Terugkeren naar het Normale Bewustzijn: Als iemand moeite heeft om ‘terug te komen’ of gedesoriënteerd blijft, kan dit wijzen op een diepe emotionele reactie.
 2. Teruggetrokken of Stil Gedrag: Terwijl sommige mensen stil zijn na een meditatie, kan een plotselinge verandering in interactie of teruggetrokken gedrag een teken zijn van een trigger.
 3. Verbale Uitingen: Let op wat deelnemers zeggen na de sessie. Uitspraken die wijzen op herbelevingen of intense emoties kunnen indicaties zijn van getriggerd worden.
 4. Lichamelijke Klachten: Klachten zoals misselijkheid, duizeligheid of hoofdpijn kunnen soms optreden als reacties op triggers.

Hoe te Reageren

 • Rustige en Ondersteunende Aanwezigheid: Benader de persoon rustig en bied ondersteuning. Vraag of ze iets nodig hebben of hoe je kunt helpen.
 • Veilige Ruimte Bieden: Zorg voor een rustige plek waar de persoon kan zitten of liggen als ze zich overweldigd voelen.
 • Luisteren zonder te Oordelen: Als iemand wil praten, luister dan aandachtig en zonder oordeel. Bevestig hun ervaringen.
 • Grenzen Respecteren: Dwing niemand om te delen of te bespreken wat ze ervaren hebben, tenzij ze daar zelf voor kiezen.
 • Doorverwijzing naar Professionele Hulp: Wees bereid om informatie te verstrekken over professionele ondersteuning indien nodig.

Belangrijk

Als facilitator ben je geen vervanging voor professionele therapeutische hulp. Het is belangrijk om je eigen grenzen te kennen en wanneer het nodig is om iemand door te verwijzen naar een gekwalificeerde professional. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat niet alle reacties duidelijke signalen zijn van een trauma trigger; sommige kunnen ook deel uitmaken van een normale emotionele verwerking. Het is essentieel om een evenwicht te bewaren tussen ondersteuning bieden en ruimte laten voor persoonlijke verwerking.